Tab af erhvervsevne – Børn

For børn under 15 år fastsættes tab af erhverv på baggrund af mengraden, og ydes såfremt mengraden er mindst 5 procent.

Forlængelse af uddannelse/tab af skoleår

Hvis der ved skaden sker forlængelse af uddannelsesforløb/skole, kan der som udgangspunkt kræves en godtgørelse herfor. Det forudsætter formentlig dog, at der ikke også er udmålt en erstatning for tab af erhvervsevne. Godtgørelsen udmåles afhængig af forlængelsens varighed, med  kr. 60.000-70.000 pr tabt uddannelsesår. Godtgørelsen er i nogle domme blevet betinget af påvisning af et tab, hvorved forstås at skadelidte skal kunne sandsynliggøre at hans/hendes indkomst muligheder er blevet forringet/forsinket. Tab er i hvert fald påvist, hvis skadelidte efter genoptagelsen af uddannelse og færdiggørelsen, har vist at kunne få et arbejde, og dermed har vist at have lidt et tab ved at blive forsinket i uddannelsen.

Udarbejdet i samarbejde med kiropraktor Bo Jørgensen, Brønshøj