Behandlingsmæssige muligheder i forhold til whiplash

Når uheldet er sket kan de umiddelbare følger søges begrænset med kolde pakninger, der begrænser en eventuel forstuvning med hævelse ligesom kulde smertelemper. I kombination hermed kan milde smertestillende reducere akutte gener.  Henvendelse til læge/skadestue bør straks ske for at sikre at der ikke er brud eller alvorligere skader. Generelt er ”de vise sten” for behandling af følger efter piskesmæld ikke fundet, men kiropraktik med manipulationsbehandling så tidligt som muligt eventuelt kombineret med fysioterapi, har i mange til fælde vist sig effektivt.

Når uheldet er sket kan de umiddelbare følger søges begrænset med kolde pakninger, der begrænser en eventuel forstuvning med hævelse ligesom kulde smertelemper. I kombination hermed kan milde smertestillende reducere akutte gener.  Henvendelse til læge/skadestue bør straks ske for at sikre at der ikke er brud eller alvorligere skader. Generelt er ”de vise sten” for behandling af følger efter piskesmæld ikke fundet, men kiropraktik med manipulationsbehandling så tidligt som muligt eventuelt kombineret med fysioterapi, har i mange til fælde vist sig effektivt.

Er der mange smerter kan disse i sig selv medføre en forværring af tilstanden med psykiske følger og udvikling af en kronisk smertetilstand til følge. Det er derfor vigtigt, at denne onde spiral bliver brudt ved iværksættelse af en sideløbende behandling rettet mod smerterne. Behandling mod smerterne kan ske via egen læge med ordination af smertestillende, på smerteklinik og/eller gennem smertehåndtering (coping) hos psykolog. Behandlingsforløbet bør tilrettelægges i samarbejde med egen læge.

Prognosen for whiplash
De færreste whiplash skader giver varige følger. De sager hvor der udvikler sig til egentlig WAD er prognosen sædvanligvis også rimelig. Men hvor lang tid der skal gå før, at generne er så tilpas reduceret, at livsførelsen som før uheldet kan genoptages, varierer til kortere tid til adskillige år, og endelig er generne vedvarende igennem hele livet.

Udarbejdet i samarbejde med kiropraktor Bo Jørgensen, Brønshøj